Aktiviteter / Activities

House of Dragons er et fint start- eller endepunkt for mange fine aktiviteter. Nyt både korte og lange turer, fisketurer, klatring og en eventyr trefigurløype!

House of Dragons is a good starting- or ending- point for many fine activities. Enjoy short walk, longer hikes, fishing, climbing and a wooden figure adventure trail!

Amborneset

Ta en kort tur forbi vikinggraver til Flintfjæra. Her kan du svømme, kaste flyndrestein, spille volleyball, eller tenne en bålpanne.

Her fins det også en stor fiskebrygge ut mot Hindrumsbukta og en nydelig sti rundt neset.

På andre siden av veien kan du ta en tur gjennom skogen og opp over bakkene til Borgen, hvor det fins mystiske spor av tidligere innbyggere, en gapahuk, og du kan fortsette videre til en trefigur eventyrløpe!

Take a short walk past viking graves to Flintfjære beach. Here you can swim, skip stones, play volleyball, or light a fire in the campfire pan.

In another direction you’ll find a big fishing pier on Hindrum Bay and a lovely trail around the cape.

Across the street you can take a walk through the woods, up a hill to Borgen, where there are mysterious traces of earlier inhabitants, a sitting- and grilling-shelter, and a wooden figure adventure trail!

Trefigurløpe, lysløype og borgentur

Det fins 3 måter du kan å nå trefigur eventyrløpen:

There are 3 ways to reach the wooden figure adventure trail:

 • Du kan gå fra House of Dragons gjennom skogen og oppover bakkene. Det er en middels vanskelighetsgrad tur.
 • Kjør 3 km til Revelltun, vårt samfunnsbygg. Fra her er det en lett tur for alle for å nyte løypen. Revelltun er også starten til en 1,7 km langrenns lysløype.
 • Det fins en annen parkeringplass i nærheten til løypen, men veien er grov og den er ikke så lett å finne. Følg skilt til ‘Borgen’… se på kart ovenfor.
 • You can walk from House of Dragons through the woods and up the hill, a medium-difficulty hike.
 • Drive 3 km to Revelltun, our community house. From here it is an easy walk for all to enjoy the trail. Revelltun is also the start of 1.7 km lighted ski trail.
 • There is another parking place near the trail, but the road is a bit rough and not as easy to find. Follow the sign to ‘Borgen’… see the map above.

Fine tur i området

Har du litt tid for noen nydelige turer? Her er noen muligheter i nærheten:

 • Spranget. En kort tur langs kysten med nydelig utsikt og et fint sted for å grille og slappe av (ta med en engangsgrill?) Parker ved veien til høyre før tunnelen (stien ligger litt nedenfor parkering og er litt bortgjemt så den kan være litt vanskelig å finne) og følg skilt.
 • Brattliklumpen. Det fins mange fantastiske turer i området. For å oppleve Brattliklumpen, parker på Revelltun og følg stien til fots videre. På turen til Brattliklumpen er det mye variasjon i terrenget, flotte utsikter og en fin innsjø.
 • Mevassetra. På sommeren er seteren åpen for matservering og flere søte dyr å klappe. Stien er bratt opp, så barna må oppmuntre foreldrene om nødvendig. Belønning på toppen er verdt det! Finn ut mer på www.mevassetra.no.
 • Munkstigen. Norges første og mest dramatiske via ferrata klatresti er en fantastisk opplevelse. Du kan klatre 950 m opp og komme til en høyde 506 m over sjøen med en spektakulær utsikt over hele fjorden. Lei utstyr fra Hindrum Fjordsenter, 1 km fra House of Dragons. Start tidlig på dagen slik at du kan besøk oss etter turen! Finn ut mer på: www.munkstigen.no.

Have some time for a wonderful hike? Here are some nearby possibilities:

 • Spranget. A short walk along the cost with a wonderful view and a great place to grill and relax (bring a single-use grill?) Park at the start of the last street to the right before the tunnel, and follow the signs.
 • Brattliklumpen. There’s many fantastic trails in the area. To experience Brattliklumpen, park at Revelltun and continue on foot further. Brattliklumpen trail is in a loop with many variations in terrain, beautiful views and a nice mountain lake.
 • Mevassetra. I summer, this mountain farmhouse is open with food service and several cute animals to pet. The trail is steep up, so children must encourage their parents if need be. The reward at the top is worth it! Find out more at www.mevassetra.no.
 • Munkstigen. Norways first and most dramatic Iron Road climbing trail. Munkstigen is a fantastic experience. Climb 950 meters to a height of 506 m with a panoramic view of the entire fjord. Rent equipment from Hindrum Fjordsenter, 1 km from House of Dragons. Start early in the day so you visit us after the trip! Find out more at: www.munkstigen.no.